Chính sách bảo mật

 1. Giới thiệu chung

Biomart.vn nhận thức rõ thông tin cá nhân hết sức quan trọng, vì thế, Chúng tôi tôn trọng và bảo mật sự riêng tư của ngườn dùng. Việc sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp chỉ để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền di an toàn và được bảo vệ bởi Chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ được sử dụng và mục đích quảng cáo của bản thân hãng. Khi đăng ký làm thành viên của Biomart.vn tức là bạn đã đồng ý và chấp thuận những điều khoản được mô tả tại Điều khoảng sử dụng.

 1. Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Bạn;
 • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của Bạn với Chúng tôi, bao gồm các chương trình Khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Bạn;
 • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc Khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Bạn;
 • Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép Chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Bạn trên sàn giao dịch thương mại điện tử Biomart.vn; (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới; (iii) để phục vụ Bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Bạn;
 • An ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin của Bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho Chúng tôi:

Đó là các thông tin cá nhân Bạn cung cấp cho Chúng tôi khi thực hiện hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử Biomart.vn bao gồm:Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập…

 • Bạn tương tác với Chúng tôi:

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử Biomart.vn

 • Từ những nguồn hợp pháp khác:

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

 1. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc Khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Biomart.vn.

 1. Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được chỉnh sửa tại địa chỉ Biomart.vn mà không ở bất kỳ địa chỉ nào khác.

 1. Cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử Biomart.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được Chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Chúng tôi không yêu cầu các thông tin khác của bạn như mật khẩu email, số chứng minh hay số tài khoản. Việc có cung cấp một số thông tin như điện thoại nhà riêng, điện thoại cơ quan, số di động hay không là tùy thuộc vào bạn.

 1. Thay đổi chính sách bảo bảo vệ sự riêng tư

Các dịch vụ của Chúng tôi có thể thay đổi nên Chính sách bảo mật sự riêng tư có thể thay đổi. Khi thay đổi, Chúng tôi sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để đảm báo đó là bản cập nhật mới nhất. Khách hàng có thể tìm thấy bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo vệ sự riêng tư của Biomart.vn tại phần Chính sách trên trang web của Chúng tôi.

 1. Điều khoản khác

Mặc dù Chúng tôi cam kết bảo vệ đến mức tối đa sự riêng tư của bạn, nhưng có thể một số trang web khác thì không. Vì thế, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo vệ sự riêng tư của các website khác như các trang được quảng cáo và liên kết từ Biomart.vn đến. Chính sách bảo vệ sự riêng tư của Chúng tôi chỉ áp dụng đối với các thông tin mà Chúng tôi yêu cầu trên trang Biomart.vn. Bạn nên xem qua chính sách của mọi dịch vụ trên mạng mà bạn sử dụng trước khi gửi đi các thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư khác. Bạn có thể tin tưởng rằng, Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thu thập trên trang Biomart.vn để xử lý việc đăng ký và tập hợp các dữ liệu thống kê chung về việc đăng ký tài khoản. Chúng tôi không bán, trao đổi, cung cấp thông tin riêng của bạn cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Khi sử dụng dịch vụ trên trang web của Chúng tôi, tức là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của Biomart.vn. Nếu Chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo vệ sự riêng tư, Chúng tôi sẽ gửi thông báo trên trang này để bạn có thể biết được Chúng tôi yêu cầu thông tin nào, việc sử dụng chúng, và công bố với điều kiện như thế nào.

 1. Thông tin liên hệ

Nếu Bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của Chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 02899956788

Gửi thư điện tử đến email: cskh@bibio.com.vn

 1. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Bibio Việt Nam

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315836038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/8/2019

Địa chỉ liên hệ: 146/2 đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh